W Polsce sprzedaż nieruchomości często wiąże się z podatkiem dochodowym. Przedstawiamy odpowiedź organów podatkowych na zapytanie jednego z podatników, który otrzymał mieszkanie jako darowiznę od matki, a następnie sprzedał je i użył uzyskane środki jako wkład własny na kredyt hipoteczny na nowy dom. Czy musiał zapłacić podatek od tej transakcji?

Mieszkanie w darowiźnie

Wnioskodawca w 2019 roku otrzymał w darowiźnie mieszkanie od matki. Przed upływem 5 lat, w 2020 roku, sprzedał mieszkanie i większą część kwoty ze sprzedaży przekazał na wkład własny kredytu na dom. Różnica między sprzedażą mieszkania a wpłatą pieniędzy na wkład własny wynosiła 45 tysięcy złotych.

Wnioskodawca zapytał, czy obowiązuje go przepis odnoszący się do zapłaty podatku od różnicy między sprzedażą mieszkania otrzymanego w darowiźnie a wkładem własnym w kredyt hipoteczny na zakup domu. Wnioskodawca był zdania, że nie powinien płacić tego podatku.

Źródło przychodu podlegające opodatkowaniu

Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. W przypadku wnioskodawcy, sprzedaż mieszkania miała miejsce przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, co oznacza, że jest to źródło przychodu podlegające opodatkowaniu. KIS wyjaśnił, że kredyt, o którym była mowa we wniosku nie został zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Nieprawidłowe jest zatem stanowisko podatnika, że nie powinien płacić podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą mieszkania nabytego w darowiźnie z uwagi na wydatkowanie kwoty 45 tys. zł na wskazany we wniosku kredyt.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 31 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.257.2023.3.AKR