Interpretacja indywidualna dotyczyła kwestii różnic kursowych w kontekście działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz poza nią. Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zadał pytania dotyczące klasyfikacji nadwyżek różnic kursowych jako kosztów wspólnych lub przychodów z działalności opodatkowanej.

Różnice kursowe w CIT

Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz poza nią. Działalność na terenie strefy korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca przeprowadza transakcje w walutach obcych, co prowadzi do powstania różnic kursowych. Te różnice kursowe mogą być dodatnie lub ujemne.

Wnioskodawca zadał dwa pytania. Pierwsze dotyczyło tego, czy nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi stanowi dla Spółki tzw. koszt wspólny, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy CIT. Drugie pytanie dotyczyło tego, czy nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi stanowi dla Spółki przychód z działalności opodatkowanej. Wnioskodawca był zdania, że obie te sytuacje są prawidłowe.

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi stanowi koszt wspólny

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi stanowi dla Spółki tzw. koszt wspólny. Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi stanowi dla Spółki przychód z działalności opodatkowanej.

Uzasadnienie stanowiska organu podatkowego opierało się na przepisach ustawy o CIT. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT, wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy CIT, istnieje możliwość alokacji kosztów w sytuacji gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których niektóre są zwolnione z podatku.

W przypadku różnic kursowych, zwrócono uwagę na fakt, że są one wynikiem transakcji w walutach obcych, które są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. W związku z tym, różnice kursowe, zarówno dodatnie, jak i ujemne, powinny być traktowane jako elementy działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi stanowi dla Spółki tzw. koszt wspólny, ponieważ jest to koszt poniesiony w celu uzyskania przychodów zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych z podatku. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy CIT, koszty te powinny być podzielone proporcjonalnie do przychodów uzyskanych z poszczególnych źródeł.

Z drugiej strony, nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi stanowi dla Spółki przychód z działalności opodatkowanej. Dyrektor KIS podkreślił, że takie różnice kursowe powinny być traktowane jako przychód z działalności gospodarczej, a nie jako przychód ze źródeł zwolnionych z podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.253.2023.1.JG