W artykule omawiamy interpretację KIS dotyczącą ulgi na powrót oraz jakie warunki musi spełniać podatnik, aby móc z niej skorzystać.

Ulga na powrót i ograniczenia dotyczące odliczenia przychodu

Podatnik przeniósł swoje miejsce zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 r. i posiada decyzję o stałym pobycie od 26 czerwca 2022 r. Wcześniej posiadał Kartę Polaka od 2017 roku. Podatnik uważa, że spełnia warunki umożliwiające skorzystanie z ulgi na powrót i prosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

Skierował pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej, dotyczące możliwości skorzystania z ulgi na powrót oraz ograniczeń dotyczących odliczenia przychodu w ramach tej ulgi.

Podatnik spełnia wszystkie warunki umożliwiające skorzystanie z ulgi na powrót

Krajowa Informacja Skarbowa powołała się na przepisy dotyczące ulgi na powrót, które nie wymagają, aby podatnik przed przeniesieniem miejsca zamieszkania poza Polskę mieszkał w Polsce. Warunek dotyczący zamieszkania w państwie UE lub Wielkiej Brytanii, wymieniony wraz z Kartą Polaka, dotyczy również posiadaczy Karty Polaka przesiedlających się do Polski po raz pierwszy z dowolnej lokalizacji. Według KIS, podatnik spełnia wszystkie inne warunki umożliwiające skorzystanie z ulgi na powrót i gdy nie korzystał wcześniej z tego zwolnienia podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.249.2023.3.AC