W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnia, że podatnik nie spełnia warunków do skorzystania z ulgi na powrót, mimo trzyletniego pobytu za granicą. Interpretacja ta ma kluczowe znaczenie dla osób, które planują powrót do Polski i chcą skorzystać z ulgi podatkowej.

Ośrodek interesów życiowych a podatek

Podatniczka przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii 26 stycznia 2020 r. w celu podjęcia pracy zarobkowej i mieszkała tam nieprzerwanie przez 3 lata, do stycznia 2023 r. W tym czasie nie miała miejsca zamieszkania w Polsce, choć była zameldowany w domu rodzinnym do 2021 r.

Kobieta posiada obywatelstwo polskie i przez cały okres pobytu w Wielkiej Brytanii tam znajdował się jej ośrodek interesów życiowych. 17 kwietnia 2023 r. rozpoczęła pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę.

Podatniczka zapytała, czy od dnia podjęcia pracy jest uprawniona do korzystania z ulgi PIT-O dla powracających z zagranicy. Uważała, że może skorzystać z ulgi na powrót z zagranicy, ponieważ spełnia określone warunki, w tym m.in. przez 3 lata poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, miała miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

PIT-0: Ulga na powrót. Stanowisko KIS

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 21 ust. 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku wnioskodawczyni, od jego powrotu do Polski nie minęły trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok 2023, dlatego nie spełnia on warunków do skorzystania z ulgi na powrót. Dyrektor KIS podkreślił, że miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związane z faktem zameldowania na pobyt stały lub czasowy na okres przekraczający 2 miesiące, a wnioskodawczyni była zameldowana w Polsce do 2021 r.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.363.2023.2.AC