W artykule omawiamy interpretację podatkową, która wskazuje, że Polski obywatel pracujący i mieszkający w Holandii nie ma obowiązku płacenia podatku dochodowego w Polsce. Zamiast tego, może kontynuować rozliczanie się w Holandii, gdzie ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. To ważna informacja dla osób pracujących za granicą i chcących uniknąć podwójnego opodatkowania.

Prac w Holandii. Co z podatkiem w Polsce

Osoba składająca zapytanie do KIS jest polskim obywatelem, który od kilku lat mieszka i pracuje w Holandii. Posiada certyfikat rezydencji Holandii i rozlicza się z podatku dochodowego za rok 2022 w tym kraju. Nie posiada dochodów w Polsce za ten rok, a wniosek ZAP-3 złożyła dopiero w marcu 2023 roku. Podatnik ma umowę o pracę w holenderskiej fabryce jako główne źródło dochodu, nie posiada żadnych inwestycji ani majątku w żadnym z krajów, a także spędza większość czasu w Holandii ze względu na edukację swojego syna.

Podatnik zapytał czy powinien odprowadzać podatku dochodowego w Polsce za rok 2022.

Podatek dochodowy wyłącznie w Holandii

Według interpretacji organów administracji skarbowej, osoba nie jest zobligowana do odprowadzania podatku dochodowego w Polsce za rok 2022. To oznacza, że osoba może kontynuować rozliczanie się z podatku dochodowego wyłącznie w Holandii, gdzie ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Dla organów administracji skarbowej oznacza to, że nie muszą oczekiwać od tej osoby żadnych płatności podatkowych związanych z dochodami za ten okres.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.409.2023.2.JK3