W artykule omawiamy przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego uproszczoną formę ewidencji rachunkowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz konsekwencje podatkowe z tego wynikające. Krajowa Informacja Skarbowa w swoich interpretacjach wyjaśnia, że w takim przypadku nie ma konieczności dokonywania korekty wstępnej ani uiszczenia podatku od dochodu z przekształcenia. Zapraszamy do zapoznania się z detalami tych interpretacji, które mogą mieć ważne znaczenie dla przedsiębiorców korzystających z uproszczonej formy ewidencji rachunkowej.

Zmiana formy opodatkowania dla przedsiębiorcy

Podatnik, będący przedsiębiorcą wykonującym działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, przekształcił swoją działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w 2022 roku. Przed przekształceniem, przedsiębiorca prowadził ewidencję rachunkową w formie uproszczonej - Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów. Po przekształceniu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wybrała formę opodatkowania - ryczałt od przychodów (podatek estoński).

Wnioskodawca zadał dwa pytania. Po pierwsze, czy przepisy o korekcie wstępnej oraz dochodzie z przekształcenia, o których mowa w art. 7aa ustawy o CIT, znajdują zastosowanie wobec podatnika, który nie był obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a prowadził jedynie podatkową księgę przychodów i rozchodów. Po drugie, czy podatnik jest zobligowany do uiszczenia podatku od dochodu z przekształcenia. Wnioskodawca stwierdził, że przepisy o korekcie wstępnej oraz dochodzie z przekształcenia nie mają zastosowania, a podatnik nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od przekształcenia.

Podatnik nie musi płacić podatku od dochodu z przekształcenia

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, przepisy o korekcie wstępnej oraz dochodzie z przekształcenia nie mają zastosowania do podatnika, który nie był obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Organ podatkowy uznał, że podatnik nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od dochodu z przekształcenia.

Uzasadnienie stanowiska organu podatkowego opierało się na analizie przepisów ustawy o CIT. Zgodnie z art. 7aa ust. 1 ustawy o CIT, dochód z przekształcenia jest dochodem podatnika, który prowadzi księgi rachunkowe. W przypadku wnioskodawcy, który prowadził jedynie podatkową księgę przychodów i rozchodów, nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dlatego też, przepisy o korekcie wstępnej oraz dochodzie z przekształcenia nie mają do niego zastosowania.

Dodatkowo, organ podatkowy odwołał się do art. 24 ust. 3 ustawy o CIT, który stanowi, że jeżeli podatnik przekształca działalność gospodarczą prowadzoną jako osoba fizyczna w spółkę, to nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od dochodu z przekształcenia.

Źródło: Interpretacje indywidualne z dnia 5 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.190.2023.1.END oraz 0111-KDIB1-2.4010.189.2023.1.END