Krajowa Informacja Skarbowa przedstawiła stanowisko w sprawie pomniejszania zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku posiadania kilku umów zlecenia. KIS potwierdziła, że podatnik ma prawo wnioskować o pomniejszenie zaliczki tylko w stosunku do jednej z umów zleceń.

Umowa zlecenie. Oświadczenie o pomniejszeniu zaliczki

Podatnik złożył zleceniodawcy oświadczenie o pomniejszeniu zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 31b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zleceniodawca posiada dwie umowy zlecenia, od których odprowadzany jest podatek na zasadach ogólnych. W oświadczeniu wyraził życzenie pomniejszenia zaliczki tylko w stosunku do jednej umowy zlecenia. Zleceniodawca zastosował się do tego wniosku i pomniejszył zaliczkę tylko od przychodu z tej jednej umowy.

Przed złożeniem oświadczenia, zleceniodawca skontaktował się z Krajową Informacją Skarbową telefonicznie oraz poprzez czat, gdzie uzyskał potwierdzenie, że może stosować oświadczenie o pomniejszeniu zaliczki w stosunku do jednej z umów zleceń. KIS wyjaśniła, że każda umowa traktowana jest odrębnie i do każdej należy złożyć PIT-2 oddzielnie.

PIT-2 oddzielnie od każdej umowy

KIS wyjaśniła, że każda umowa traktowana jest odrębnie i do każdej należy złożyć PIT-2 oddzielnie. Organ potwierdził, że podatnik ma prawo wnioskować o pomniejszenie zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do dochodów z wybranej umowy zlecenia, nawet jeśli ma kilka umów zleceń zawartych z jednym zleceniodawcą. KIS powołała się na interpretację przepisów, zgodnie z którą każda umowa traktowana jest odrębnie, a pomniejszenie zaliczki dotyczy tylko jednej umowy zleceń.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.321.2023.1.KF