Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczy skutków podatkowych umorzenia części kredytu mieszkaniowego. Zgodnie z interpretacją, w tym przypadku znajdzie zastosowanie zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan faktyczny

W 2008 roku wnioskodawczyni, wraz z rodziną, zawarła umowę kredytową w CHF w banku. Właścicielami nieruchomości byli córka wnioskodawczyni i jej mąż. W 2022 roku, w wyniku mediacji z bankiem, zawarto ugodę dla kredytobiorców frankowych. Wnioskodawczyni i jego małżonek, nie będąc właścicielami nieruchomości, otrzymali PIT-11. Wnioskodawczyni zapytała, czy podlega zaniechaniu poboru podatku dochodowego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. Wnioskodawczyni uważała, że w stosunku do uzyskanego przez niej przychodu związanego z umorzeniem wierzytelności względem banku znajdzie zastosowanie zaniechanie poboru podatku dochodowego. W konsekwencji, nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu umorzenia przez bank kwoty kredytu.

Stanowisko organów administracji skarbowej

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, umorzoną kwotę wierzytelności z tytułu kredytu hipotecznego należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł. Organ wskazał na rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Zgodnie z tym rozporządzeniem, zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych obejmuje kwoty umorzone osobie fizycznej będącej stroną umowy kredytu mieszkaniowego, która nie korzystała z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej.

Wnioski

Z udzielonej interpretacji wynika, że współkredytobiorca jest nie ma obowiązku opłacania podatku dochodowego od umorzonej kwoty kredytu, ze względu na obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.331.2023.2.MKA