Problem dotyczy opodatkowania odszkodowania otrzymanego przez Polkę po śmierci jej syna w Danii. Zapytanie o interpretację dotyczyło zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego w Polsce. Według interpretacji KIS odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Ubezpieczenie i śmierć w Danii. Co z podatkiem

Kobieta składająca zapytanie do KIS ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce, a jej syn zmarł w Danii, gdzie przebywał w celach zarobkowych. Był objęty polisą ubezpieczeniową na życie, która obejmowała poważne choroby oraz śmierć ubezpieczonego. Po śmierci syna, duński ubezpieczyciel wypłacił na rzecz matki oraz ojca zmarłego kwotę odszkodowania. Do KIS padło pytanie w kontekście opodatkowania odszkodowania przez polskie organy podatkowe.

Czy odszkodowanie z polisy korzysta ze zwolnienia

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) lub Ministerstwa Finansów (MF), wypłacone odszkodowanie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych są wolne od podatku dochodowego, z pewnymi wyjątkami. W przypadku otrzymanego odszkodowania po śmierci syna, nie ma obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.362.2023.2.MN