Podatnik posiadający Kartę Polaka, który przeniósł się z Białorusi do Polski po 31 grudnia 2021 roku zastanawia się, czy ma prawo skorzystać z ulgi na powrót. Sprawdź czy według KIS podatnik spełnia warunki do skorzystania z ulgi podatkowej i jakie korzyści finansowe może mu to przynieść.

Karta Polaka i pozwolenie na pobyt stały

Podatnik jest obywatelem Białorusi, ale ma polskie pochodzenie. Na podstawie decyzji wojewody otrzymał Kartę Polaka w 2020 roku. Przez wiele lat mieszkał i pracował na Białorusi, gdzie miał też swoje centrum interesów życiowych. W marcu 2022 roku przeprowadził się z rodziną do Polski i uzyskał pozwolenie na pobyt stały. Od tego momentu nie otrzymuje żadnych dochodów z Białorusi ani nie korzysta z usług na tamtym terenie. Pracuje jako taksówkarz i prowadzi własną działalność gospodarczą w Polsce.

Podatnik złożył deklarację PIT-36 za rok 2022, ale nie skorzystał z ulgi "na powrót", ponieważ nie był pewien, czy ma do tego prawo. Postanowił zapytać o to KIS.

Uprawnienie do ulgi na powrót

W odpowiedzi na pytanie podatnika organ stwierdził, że podatnik spełnia główne warunki do skorzystania z ulgi "na powrót" opisanej w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przeniesienie miejsca zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 roku sprawia, że podatnik stał się polskim rezydentem podatkowym. KIS wyjaśnił że, podatnik nigdy wcześniej nie mieszkał na terenie Polski przed 4 marca 2022 roku. Posiadanie Karty Polaka jest kolejnym warunkiem, który podatnik spełnia. Nie korzystał również wcześniej z ulgi "na powrót".

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.201.2023.3.AS