Sprawa podatkowa dotyczyła polskiego obywatela pracującego i mieszkającego w Wielkiej Brytanii. Krajowa Informacja Skarbowa przeanalizowała stan faktyczny w zakresie rezydentury podatkowej i obowiązku płacenia podatku od dochodu w Polsce. Wydana interpretacja wskazuje, że podatnik, będąc rezydentem Wielkiej Brytanii, powinien opodatkowywać dochody tylko w tym kraju. Oznacza to brak pełnego obowiązku podatkowego w Polsce.

Praca i pobyt w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Podatnik jest obywatelem Polski, który od kwietnia 2016 roku mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Pracuje jako kierowca zawodowy w firmie transportowej. Od początku pobytu w Wielkiej Brytanii utrzymuje mieszkanie wspólnie z kuzynem i przebywa w tym kraju przez większość roku, czyli powyżej 183 dni. W Polsce posiada mieszkanie, samochód oraz dom we współwłasności z partnerką, jednak nie pracuje ani nie osiąga żadnych dochodów w Polsce.

Podatnik prowadzi w Wielkiej Brytanii aktywność społeczną, spotyka się z rodziną i znajomymi, posiada konto bankowe, na które wpływa wynagrodzenie, oraz polisę ubezpieczeniową w firmie, w której jest zatrudniony. Po Brexicie otrzymał status osiedleńca i jego miejsce faktycznego zamieszkania oraz pracy znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii.

Ośrodek interesów życiowych i rezydencja podatkowa

Według odpowiedzi KIS na pytanie podatnika, podatnik jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii, a podatek od dochodu uzyskanego w Wielkiej Brytanii powinien płacić tylko w tym kraju. Ministerstwo Finansów powołało się na fakt, że miejsce zamieszkania podatnika w latach 2021-2023 jest Wielka Brytania, a jego ośrodek interesów życiowych znajduje się głównie w tym kraju. Tam przebywał ponad 183 dni w każdym z tych lat. KIS dodał, iż istnieją ścisłe powiązania rodzinne, towarzyskie i społeczne podatnika w Wielkiej Brytanii, a także związek ekonomiczny w postaci wykonywania działalności zarobkowej i uzyskiwania dochodów w tym kraju.

Dla podatnika interpretacja oznacza to, że nie musi opodatkowywać swoich dochodów w Polsce, gdzie nie osiąga żadnych dochodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.197.2023.3.MM