Kobieta zwróciła się o interpretację podatkową w sprawie zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania i garażu w spadku. Po sprzedaży nieruchomości, podatniczka postawiła pytanie, czy jest zobowiązana do zapłaty podatku. Co stwierdził organ podatkowy?

Garaż i mieszkanie w spadku

Podatniczka kierując wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji wyjaśniła, że jej babcia A.B. nabyła mieszkanie i garaż w sierpniu 1993 r. oraz styczniu 2002 r. Po jej śmierci w grudniu 2019 r., prawa spadkowe po niej nabyła matka podatniczki C.D. i druga córka E.F. Wnioskodawczyni i jej ojciec K.D. przejęli prawa spadkowe po matce podatniczki we wrześniu 2020 r. W kwietniu 2022 r. miało miejsce zbycie – sprzedaż mieszkania i garażu. Według kobiety, podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania i garażu w wysokości 19% się nie należy.

KIS miał inne zdanie.

Podatek po sprzedaży. Stanowisko KIS

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 15 czerwca 2023 r. sprzedaż odziedziczonego udziału w mieszkaniu i garażu przed upływem 5 lat, jest źródłem przychodu i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. KIS podkreśliła, że okres 5-letni dla sytuacji zbycia nieruchomości przez spadkobiercę liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez spadkodawcę. W przypadku wnioskodawczyni, ten okres upływa z końcem 2024 roku, a sprzedaż nieruchomości nastąpiła 6 kwietnia 2022 r., czyli przed upływem tego okresu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.208.2023.5.DB