Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację dotyczącą opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Według niej, podatnik nie będzie musiał płacić podatku dochodowego od osób fizycznych za sprzedaż budynku wraz z gruntem, jeśli cena sprzedaży będzie identyczna jak cena wykupu gruntu. Jednak w przypadku przekroczenia tej kwoty, podatnik będzie zobowiązany do opodatkowania uzyskanego dochodu.

Wykup gruntu i sprzedaż budynku

Podatnik zwrócił się do KIS o interpretację przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyjaśnił, że jest właścicielem budynku - pawilonu handlowego od 1992 r., który jest odrębną własnością. Nie prowadzi tam działalności gospodarczej. Grunt, na którym znajduje się nieruchomość, jest własnością Skarbu Państwa i został oddany podatnikowi na podstawie umowy wieczystego użytkowania. Planuje go wykupić grunt w 2023 r. i następnie sprzedać budynek wraz z gruntem. Cena sprzedaży będzie identyczna jak cena wykupu grunt.

Podatnik chciał wiedzieć, czy przychód uzyskany ze sprzedaży pawilonu, który jest odrębną własnością wraz z gruntem będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy przychód uzyskany ze sprzedaży przed upływem 5 lat od dnia wykupu tylko gruntu z wieczystego użytkowania będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

PIT ze sprzedaży. Liczy się cena

KIS odpowiedziało, że przychód uzyskany ze sprzedaży budynku wraz z gruntem będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych tylko w przypadku, gdy cena sprzedaży przekroczy kwotę wykupu tylko gruntu. Jeśli cena sprzedaży będzie identyczna jak cena wykupu gruntu, podatnik nie będzie musiał składać zeznania ani płacić podatku PIT za zbycie nieruchomości. Organ uzasadnił to tym, że podatnik jest właścicielem budynku od 1992 r., a jedynie grunt wykupi z użytkowania wieczystego w 2023 r., więc nie osiągnie dochodu z tego tytułu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDWP.4011.12.2023.2.AS