Współwłaściciele zabytkowej kamienicy, którzy przeprowadzili remont fasady, zwrócili się do Krajowej Informacji Skarbowej, by ustalić możliwość odliczenia kosztów remontu od podstawy opodatkowania. Interpretacja potwierdza m.in, że zmiana ustroju małżeńskiego nie wpływa na udzielenie ulgi na zabytki.

Remont kamienicy i ulga na zabytki

Zapytanie do KIS zostało złożone przez współwłaściciela lokalu mieszkalnego, który wraz z małżonką jest właścicielem kamienicy wpisanej do Ewidencji Zabytków. Wnioskodawcy w roku 2022 r. przeprowadzili remont fasady budynku, który finansowali do wysokości swoich udziałów. Podatnik chciałby odliczyć 50 proc. kosztów remontu oraz comiesięczne wpłaty na fundusz remontowy od podstawy opodatkowania (PIT-37) zgodnie z ulgą na zabytki. W związku z tym zadano trzy pytania dotyczące możliwości odliczenia tych kosztów.

Obniżenie podatku dochodowego o poniesione koszty remontu

1. KIS stwierdził, że zmiana ustroju małżeńskiego nie ma wpływu na możliwość odliczenia ulgi na zabytki.

2. Organ uznał, że faktura VAT wystawiona przez wykonawcę oraz potwierdzenia przelewów celowych są wystarczającą dokumentacją poniesionych wydatków.

3. W końcu KIS potwierdził, że podatnik może odliczyć całość poniesionych kosztów od podstawy opodatkowania, niezależnie od tego, czy koszty te były ponoszone w okresie wspólnoty majątkowej małżeńskiej.

Interpretacja dla podatnika oznacza możliwość obniżenia swojego podatku dochodowego o poniesione koszty remontu, co przyczynia się do zmniejszenia obciążenia podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDWL.4011.12.2023.3.WS