Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) działalność handlowa może być zaliczona do kategorii "działalności usługowej" objętej stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Usługi pośrednictwa handlowego, a ryczałt

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność na podstawie wpisu do CEIDG. W bieżącym roku podatkowym 2023, jego działalność opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W ramach swojej działalności gospodarczej, która obejmuje usługi pośrednictwa handlowego, podatnik działa jako pośrednik pomiędzy producentami (lub zleceniobiorcami producenta) a odbiorcami towarów, takimi jak sieci handlowe i dystrybutorzy. Czynności wykonywane w ramach tych usług polegają na utrzymywaniu regularnych kontaktów zarówno z producentami, jak i odbiorcami, ustalaniu warunków handlowych, marketingowych i logistycznych, zapewnianiu ciągłości w transakcjach po zawarciu umowy.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy usługi pośrednictwa handlowego będą mogły zostać opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu. Podatnik jest zdania, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług przedstawionych we wniosku o interpretację będą mogły zostać opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%

KIS: działalność handlowa objęta stawką ryczałtu 8,5%

Organ podatkowy stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

KIS podkreśliła, że aby móc korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim przychody z działalności nie mogą przekroczyć 2 000 000 euro w roku poprzedzającym rok podatkowy, chyba że podatnik rozpoczyna działalność w danym roku, wtedy niezależnie od wysokości przychodów może wybrać ten rodzaj opodatkowania. Organ wskazał, że w ustawie nie ma wyraźnych przepisów wyłączających handel lub działalność handlową spod stawki 8,5% ryczałtu.

KIS podkreśliła, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wymienione zostały różne rodzaje działalności objęte stawką 8,5% ryczałtu. Jednym z tych rodzajów jest "działalność usługowa." Klasyfikacja działalności handlowej często wpisuje się w kategorię działalności usługowej, szczególnie jeśli chodzi o handel detaliczny, gdzie firma zajmuje się sprzedażą gotowych produktów konsumentom.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-2.4011.193.2023.2.MS