Sprawa dotyczyła powstania dochodu z wniesienia składników majątkowych, w tym akcji, do fundacji rodzinnej. Wnioskodawca interpretacji, który jest polskim rezydentem podatkowym, chciał wiedzieć, czy takie działanie spowoduje generowanie dochodu. KIS potwierdził, że wniesienie składników majątkowych nie skutkuje powstaniem dochodu, gdyż brakuje trwałego przysporzenia majątkowego dla wnioskodawcy.

Pokrycie funduszu założycielskiego fundacji

Wnioskodawcą interpretacji KIS była osoba fizyczna, polski rezydent podatkowy, który planuje utworzenie fundacji rodzinnej z siedzibą w Polsce. W celu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji, podatnik chce wnosić posiadane składniki majątkowe, w tym akcje w spółce akcyjnej. W związku z tym, zadał pytanie, czy takie wniesienie składników majątkowych spowoduje powstanie dochodu (przychodu) z tytułu przeniesienia własności składników majątkowych na fundację. Według jego stanowiska - nie będzie musiał płacić podatku.

Wniesienie składników majątkowych do fundacji bez podatku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy stwierdził, że wniesienie składników majątkowych do fundacji w celu pokrycia funduszu założycielskiego nie spowoduje powstania dochodu (przychodu) po stronie wnioskodawcy. Zaznaczono, że aby mówić o powstaniu dochodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, konieczne jest osiągnięcie przychodu, który jest trwały, definitywny i prowadzi do zwiększenia aktywów podatnika lub zmniejszenia jego zobowiązań. W przypadku wniesienia składników majątkowych do fundacji, wnioskodawca nie otrzymuje żadnego rzeczywistego, definitywnego i trwałego przysporzenia majątkowego w zamian, co oznacza, że nie powstaje dochód.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.284.2023.3.JŚ