Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczyła opodatkowania odszkodowań wypłacanych z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z interpretacją, takie odszkodowanie podlega opodatkowaniu, gdyż nie korzysta ono ze zwolnienia z PIT.

Obowiązki pracodawcy

Wnioskodawca, będący pracodawcą, skrócił okres wypowiedzenia umowy o pracę swojego pracownika. W związku z tym, pracownik otrzymał odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Wnioskodawca uznał, że odszkodowanie dla pracownika stanowi inny przychód niż wynagrodzenie zatem tworząc deklarację miesięczną w sprawie zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 za miesiąc marzec 2023 r. wykazał odszkodowanie jako pozostały przychód - inne źródła, opodatkowując i odprowadzając w terminie wartość należnej zaliczki na podatek dochodowy z tytułu odszkodowania na właściwy rachunek Urzędu Skarbowego. Wnioskodawca był zdania, że takie odszkodowanie powinno być opodatkowane.

Bez zwolnienia z PIT

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odszkodowanie wypłacone z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Świadczenie takie jest odszkodowaniem, o którym mowa w art. 361 § 1 Kodeksu pracy. W konsekwencji, od wypłaconego świadczenia spoczywał na wnioskodawcy, jako płatniku, obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.205.2023.2.ŁS