W interpretacji podatkowej dotyczącej sprzedaży składników majątku wykupionych z leasingu KIS wyjaśnił, że sprzedaż samochodu z leasingu za kwotę mniejszą niż 1 500 zł netto nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej i nie podlega opodatkowaniu.

Wykup samochodu z leasingu

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą od 2000 r. w zakresie produkcji wyrobów kaletniczych, wpisał do środków trwałych auto osobowe, które wykupił z leasingu operacyjnego za kwotę 718 zł netto w 2019 r. W lipcu 2022 r. sprzedał to auto za kwotę 40 000 zł. Spytał KIS, czy przychód ze sprzedaży tego składnika majątku stanowi podstawę do opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Limit przy wykupie z leasingu bez podatku

Według stanowiska organu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu za kwotę nie przekraczająca 1 500 zł netto nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej i nie podlega opodatkowaniu. Na tej podstawie można stwierdzić, że przychód ze sprzedaży samochodu przez podatnika nie będzie stanowił podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.270.2023.2.MJ