Firma działająca w branży artykułów gospodarstwa domowego, zwróciła się do KIS o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie daniny solidarnościowej. Czy podatnik, którego dochód przekroczył milion złotych, ale został przeznaczony na spłatę kredytów i inwestycje, jest zobowiązany do zapłaty tej daniny? Krajowa Informacja Skarbowa ma odpowiedź, która może mieć kluczowe znaczenie dla wielu przedsiębiorców.

Kwoty przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek

Osoba fizyczna od 1992 r. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEidG. Firma zajmuje się produkcją papierowych artykułów gospodarstwa domowego toaletowych i sanitarnych. W roku 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągnęła dochód w wysokości 3.231.522,50 zł, jednak po odjęciu kwot przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek o charakterze inwestycyjnym, przedsiębiorca faktycznie dysponował kwotą 538.825,96 zł. W związku z tym, podatnik zwrócił się do organu skarbowego o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia podstawy do obliczenia daniny solidarnościowej.

Podstawa obliczania daniny solidarnościowej nie może być pomniejszana o kwoty przeznaczone na spłatę kredytów inwestycyjnych

KIS stwierdził, iż zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o kwoty odliczone od tych dochodów, wymienione w art. 30h ust. 2. W związku z tym, iż przedsiębiorca osiągnął dochód 3.231.522,50 zł, to powstaje obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej. Na podstawie art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma możliwości pomniejszenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej o kwoty, którymi podatnik faktycznie nie dysponuje, a które przeznaczone są na spłatę kredytów inwestycyjnych oraz inwestycje.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.398.2023.1.EC