Organy podatkowe wskazały, że przychody osiągane z tytułu przeprowadzania manualnych testów oprogramowania, mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych. Głównym kodem PKD jest 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Najbardziej zbliżone PKWiU to 62.02.30.0 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. Zakres świadczonych przez wnioskodawcę usług związany jest z przeprowadzeniem manualnych testów oprogramowania w celu wykrycia błędów i defektów.

Stanowisko KIS lub MF

KIS podkreśliła, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, do ustalenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się klasyfikację PKWiU zgodną z klasyfikacją działalności według PKD, na podstawie której podatnik jest zarejestrowany.

W przypadku wnioskodawcy, jego działalność zarejestrowana jest pod kodem PKD 62.02.Z, a najbardziej zbliżonym kodem PKWiU jest 62.02.30.0. Dlatego usługi świadczone przez wnioskodawcę mogą być opodatkowane stawką ryczałtową 8,5%.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że podatnik wykonujący usługi związane z przeprowadzaniem manualnych testów oprogramowania (zaklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 62.02.30.0) może opodatkować swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. To stanowisko ma kluczowe znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w sektorze IT, które mogą skorzystać z tej niższej stawki podatkowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-1.4011.160.2023.2.MW