Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wyjaśnił, że nie można się wycofać z wyboru formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej dokonanego przez złożenie zeznania - który w przypadku przychodów z 2022 roku umożliwiła ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265).

Zwykła pomyłka

Wnioskodawca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i przez cały rok 2022 opłacał podatek dochodowy w formie liniowej. Przez pomyłkę złożył zeznanie roczne PIT-36 zamiast PIT-36L. W zeznaniu PIT-36 nie zaznaczył pola 60 w sekcji C. Pytający chciał dowiedzieć się, czy możliwe jest złożenie zeznania w trybie korekty przywracającego mu rozliczenie podatku zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-36L).

Ograniczony zakres korekty

W interpretacji wyjaśniono, że podatnik, który przed 1 lipca 2022 r. osiągnął w 2022 r. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym, miał prawo wybrać ich opodatkowanie według skali podatkowej poprzez terminowe złożenie zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy PIT (PIT-36), o ile nie złożył on uprzednio zeznania PIT-36L.

O wyborze skali podatkowej dla dochodów uzyskanych w całym 2022 roku podatnik informuje urząd skarbowy składając - zamiast dotychczasowej deklaracji PIT-36L - deklarację PIT-36. Złożenie takiej deklaracji jest w 2023 r. nie tylko rozliczeniem dochodów za 2022 rok, lecz jednocześnie oświadczeniem podatnika o zmianie formy opodatkowania w całym 2022 roku.

W celu dokonania wyboru opodatkowania według skali podatkowej istotne jest zatem terminowe złożenie zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy PIT i wykazanie w nim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast brak informacji o dokonaniu takiego wyboru w złożonym zaznaniu (brak zaznaczenia odpowiedniego kwadratu w części C formularza PIT-36) należy uznać za jego brak formalny. Organ wyjaśnił, że część C zeznania PIT-36 jest częścią informacyjną - inaczej niż poz. 6-8 w "nagłówku" zeznania, które zawierają wnioski wraz z pouczeniem.

Skoro więc podatnik złożył zeznanie na formularzu PIT-36, deklarując opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2022 r. według skali podatkowej i rezygnację z opodatkowania podatkiem liniowym, to nie może zrezygnować z tej formy opodatkowania przez złożenie korekty zeznania rocznego za 2022 rok na formularzu PIT-36L.

Wybór formy opodatkowania dokonany przez złożenie zeznania, w którym wnioskodawca wykazał przychody z działalności gospodarczej należy uznać za wiążący, niezależnie od przyczyny jego dokonania, czy też okoliczności złożenia zeznania. Ponowny wybór formy opodatkowania na dany rok podatkowy nie jest możliwy i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Oznacza to, że po złożeniu deklaracji PIT-36 nie jest możliwa korekta sposobu rozliczenia i złożenie w to miejsce deklaracji PIT-36L. Korekta złożonego zeznania nie może bowiem prowadzić do zmiany formy opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDWT.4011.24.2023.1.BK