Sprawa z interpretacji podatkowej dotyczyła osoby fizycznej, która jako hobby zajmuje się robieniem zdjęć i kręceniem filmików, a następnie umieszcza je na platformach typu microstock. Celem takiego działania jest sprzedaż licencji na wykorzystanie tych prac, za co autor otrzymuje określony procent od sprzedaży. Interpretacja KIS porusza kwestie związane z prawidłowym rozliczaniem przychodów oraz niezbędności założenia działalności gospodarczej.

Zdjęcia i filmiki na platformach typu microstock

Osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej, pracuje na umowę o pracę jako inżynier oprogramowania w branży lotniczej. W wolnym czasie, jako hobby, zajmuje się robieniem zdjęć i kręceniem filmików, które następnie umieszcza na platformach typu microstock. Platformy te umożliwiają sprzedaż licencji na wykorzystanie tych prac, za co autor otrzymuje określony procent od sprzedaży. Fotograf nie posiada studia fotograficznego ani profesjonalnego sprzętu, a tworzenie zdjęć i filmików ma charakter przypadkowy i niezorganizowany.

Podatnik skierował do KIS pytania:

  • Czy prawidłowo rozlicza przychody jako przychody z praw majątkowych?
  • Czy konieczne jest zakładanie pozarolniczej działalności gospodarczej w tym przypadku?
  • Czy istnieją maksymalne dopuszczalne kwoty rocznego przychodu, przy których nie jest konieczne założenie działalności gospodarczej?
  • Czy uzyskane przychody mogą być pomniejszone o koszty uzyskania przychodu?

Zakładanie działalności gospodarczej nie jest konieczne

KIS przedstawiła swoje stanowisko. Według organu:

  • Rozliczanie przychodów z tego źródła jako przychody z praw majątkowych jest prawidłowe. Sprzedaż licencji na wykorzystanie filmików stanowi zbycie praw majątkowych do utworu cyfrowego. Uzyskany w ten sposób przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych.
  • Nie jest konieczne zakładanie działalności gospodarczej w tym przypadku. Opisane czynności nie spełniają kryteriów działalności gospodarczej, ponieważ nie są prowadzone w sposób zorganizowany ani ciągły, a tworzenie fotografii i filmików ma charakter hobbystyczny i nie nastawiony na zysk.
  • Nie istnieją określone maksymalne dopuszczalne kwoty rocznego przychodu, które zobowiązywałyby do założenia działalności gospodarczej w tym przypadku.
  • Uzyskane przychody mogą być pomniejszone o koszty uzyskania przychodu. Jednak koszty te nie mogą przekroczyć określonej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.315.2023.1.DB