Sprawa dotyczyła interpretacji podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. KIS przedstawiła stanowisko organu podatkowego w kwestii daty powstania przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów. Według organu podatkowego, data powstania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów zależy od daty przeniesienia własności udziałów na nabywcę.

Udziały w spółce i odpłatne zbycie

Podatnik posiadał udziały w spółce z o.o. i dokonał ich odpłatnego zbycia za kwotę 1.175.014,40 zł. Zadał pytanie, jaka jest data powstania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów oraz jakie są koszty uzyskania przychodów.

Moment powstania przychodu

Organ podatkowy stwierdził, że datą powstania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów jest data przeniesienia własności udziałów na nabywcę, niezależnie od terminów płatności poszczególnych rat. Organ powołał się na art. 17 ust. 1ab pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który określa, że przychód z odpłatnego zbycia udziałów powstaje w momencie przeniesienia własności udziałów na nabywcę.

W odpowiedzi na drugie pytanie Wnioskodawcy, organ podatkowy wydał odrębne rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.317.2023.2.BS