Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą opodatkowania nagrody otrzymanej przez uczestnika programu reality show. Według KIS, stanowisko wnioskodawcy, który twierdził, że nie powinien samodzielnie odprowadzać podatku od wygranej, jest nieprawidłowe.

Uczestnik reality show zastanawia się nad opodatkowaniem nagrody

Wnioskodawca, laureatka programu reality show, otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł. Nagroda została wypłacona przez polską spółkę, która była współtwórcą programu. Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, nie prowadził działalności gospodarczej podczas udziału w programie. Wnioskodawca zapytał, czy powinien samodzielnie odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od otrzymanej nagrody.

Wnioskodawca twierdził, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od wygranej jest pobierany od przychodu z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. W związku z tym, jako podatnik, który otrzymał nagrodę, nie powinien samodzielnie odprowadzać podatku do urzędu skarbowego.

Obowiązek zapłaty podatku

Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie.

W przypadku otrzymanej przez wnioskodawcę nagrody pieniężnej, której ekonomiczny ciężar poniosła spółka, na podmiocie wypłacającym nagrodę ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku niepobrania podatku przez płatnika, podatnik winien uiścić podatek w zeznaniu rocznym - art. 45 ust. 3b ustawy.

Tym samym, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania zryczałtowanego podatku dochodowego w zeznaniu rocznym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDWP.4011.58.2022.3.PP