W artykule omawiana jest kwestia obliczania kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania podatkiem od budynków przez właścicieli udziałów w spółkach posiadających nieruchomości. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdza, że Wnioskodawca, będący właścicielem budynków, nie jest zobowiązany do obliczania kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania podatkiem od budynków z uwzględnieniem proporcji opisanej w art. 24b ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów oraz czynnym podatnikiem VAT. Nie należy do Podatkowej Grupy Kapitałowej. Wnioskodawca jest członkiem Grupy, zajmującej się produkcją leków, suplementów diety oraz preparatów na rynek apteczny i poza apteczny. Wnioskodawca jest właścicielem budynków położonych w Polsce, których części wynajmowane są innym podmiotom.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będzie zobowiązany do obliczania kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania podatkiem od budynków z uwzględnieniem proporcji opisanej w art. 24b ust. 10 u.p.d.o.p. Wnioskodawca był zdania, że nie będzie zobowiązany do obliczenia kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania z uwzględnieniem proporcji opisanej w art. 24b ust. 10 u.p.d.o.p.

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa zgodziła się ze stanowiskiem Wnioskodawcy. W interpretacji podkreślono, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczania kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania podatkiem od budynków z uwzględnieniem proporcji opisanej w art. 24b ust. 10 u.p.d.o.p.

Organy podatkowe wyjaśniły, że zgodnie z art. 24b ust. 10 u.p.d.o.p., obowiązek obliczania kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania podatkiem od budynków z uwzględnieniem proporcji opisanej w tym przepisie dotyczy tylko podatników, którzy są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej. Wnioskodawca, jako podmiot niezobowiązany do sporządzenia takiej dokumentacji, nie jest zobowiązany do obliczania kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania podatkiem od budynków z uwzględnieniem proporcji opisanej w art. 24b ust. 10 u.p.d.o.p.

Podsumowanie

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczania kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania podatkiem od budynków z uwzględnieniem proporcji opisanej w art. 24b ust. 10 u.p.d.o.p. Ta interpretacja ma kluczowe znaczenie dla właścicieli budynków, którzy nie są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, ponieważ potwierdza, że nie muszą oni obliczać kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania podatkiem od budynków z uwzględnieniem proporcji opisanej w tym przepisie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.191.2019.10.MBD