Interpretacja indywidualna Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 14 czerwca 2023 r. dotyczyła możliwości zwolnienia z opodatkowania nagrody X przyznanej przez Y na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT. Interpretacja potwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe. Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z opodatkowania nagrody X przyznanej przez Y na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT.

Stan faktyczny

Wnioskodawca, będący agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, złożył wniosek za pośrednictwem portalu Unii Europejskiej. Nabór X był realizowany w ramach programu ramowego Unii Europejskiej, w jego części szczegółowo określonej w Programie Roboczym. Celem naboru było wyłonienie i nagrodzenie spójnej i dedykowanej strategii lub planu działania danej instytucji/podmiotu, które wykorzystują zrównoważone praktyki zamówień w zakresie innowacji. Ogłoszenie wyniku nastąpiło podczas konferencji organizowanej przez Y. Nagroda w kwocie została przekazana na rachunek bankowy Podatnika.

Stanowisko KIS/MF

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w tym od Unii Europejskiej, z tytułu otrzymania środków na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych ratyfikowanych zgodnie z wymogami konstytucyjnymi.

W przypadku wnioskodawcy, nagroda X została przyznana przez Y, który jest organem Unii Europejskiej. Nagroda została przyznana w ramach programu ramowego Unii Europejskiej, co jest zgodne z wymogami art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT.

Dodatkowo, wnioskodawca jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, co oznacza, że jest podmiotem uprawnionym do otrzymania takiego zwolnienia.

Wnioskodawca zastosował się do wymogów konkursu, a nagroda została przyznana za realizację zadań wynikających z umowy międzynarodowej ratyfikowanej zgodnie z wymogami konstytucyjnymi.

W związku z powyższym, Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że nagroda X przyznana przez Y stanowi dochód wnioskodawcy wolny od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT.

Podsumowanie

Dyrektor KIS w swej interpretacji potwierdził, że wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z opodatkowania nagrody X przyznanej przez Y na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o CIT. Interpretacja ta jest ważna dla wszystkich podmiotów, które mogą otrzymać podobne nagrody w przyszłości, i powinny być świadome możliwości zwolnienia z opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.203.2023.1.AS