Czy darowizna od obywatelki Białorusi podlega opodatkowaniu w Polsce? Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, która rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Darowizna od obywatelki Białorusi

Wnioskodawczyni, obywatelka Białorusi, przebywa na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. Otrzymała od swojej córki, również obywatelki Białorusi, darowiznę w postaci środków pieniężnych, które następnie wpłaciła na białoruskie konto swojego męża. Darowizna została dokonana na terytorium Białorusi.

Wnioskodawczyni zapytała, czy zgodnie z prawem polskim, jako osoba przebywająca w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, ma obowiązek zapłacić podatek od otrzymanej darowizny. Wnioskodawczyni była zdania, że nie powstaje wobec niej obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej darowizny.

Darowizna dokonana za granicą bez obowiązku podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko wnioskodawczyni. Zgodnie z interpretacją, darowizna nie podlega opodatkowaniu. KIS podkreśliła, że zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie rzeczy i praw majątkowych tytułem darowizny podlega podatkowi tylko wtedy, gdy nabywane rzeczy znajdują się na terytorium Polski lub nabywane prawa majątkowe wykonywane są na terytorium Polski, lub gdy nabywane rzeczy znajdują sięza granicą lub prawa majątkowe wykonywane są za granicą, ale w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Polski.

W przypadku wnioskodawczyni, która nie jest obywatelką polską i nie ma miejsca stałego pobytu na terytorium Polski, a darowizna została dokonana na terytorium Białorusi, nie powstaje obowiązek podatkowy.

KIS podkreśliła, że przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn określają dwa samoistne stany prawne - normujące odmienne zdarzenia - w zakresie przysporzenia majątkowego, z którymi prawo wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Pierwszy odnosi się do nabycia rzeczy lub praw na terytorium Polski, niezależnie od obywatelstwa czy miejsca zamieszkania uprawnionej osoby fizycznej. Drugi stan prawny odnosi się do posiadania obywatelstwa polskiego lub miejsca stałego pobytu na terytorium Polski.

W przypadku wnioskodawczyni, żaden z tych stanów prawnych nie miał zastosowania, co skutkowało brakiem obowiązku podatkowego. Interpretacja KIS jest zgodna z literą prawa i wydaje się logiczna w kontekście celów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.3.2023.1.PB