Interpretacja dotyczyła stawki ryczałtu z najmu prywatnego w kontekście rozdzielności majątkowej małżonków. KIS uznał, że limit przychodów dotyczy łącznie obojga małżonków, niezależnie od obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego.

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na stawkę ryczałtu z najmu?

Wnioskodawczyni, który zawarła związek małżeński w 1999 roku, od 2017 roku ma z małżonkiem ustrój rozdzielności majątkowej. Oboje uzyskują przychody z najmu majątku prywatnego, który obejmuje nieruchomości należące do majątków odrębnych małżonków. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy limit przychodów określony w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, odnosi się tylko do przychodów uzyskanych przez nią, czy też dotyczy łącznie obojga małżonków.

Wnioskodawczyni uważała, że limit przychodów dotyczy odrębnie każdego z małżonków.

Limit przychodów dotyczy łącznie obojga małżonków

KIS uznał, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją, limit przychodów w wysokości 100.000 zł, po przekroczeniu którego stawka ryczałtu wynosi 12,5%, dotyczy łącznie obojga małżonków osiągających przychody z najmu niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt zawarcia przez małżonków umowy rozdzielności majątkowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.817.2022.1.MST