Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczy opodatkowania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz opłat za media. Zgodnie z interpretacją, takie wynagrodzenie stanowi przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Bez umowy

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości, z której korzysta bez umowy jej były małżonek. Wnioskodawca otrzymuje od byłego małżonka wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości oraz zwrot połowy kosztów poniesionych za media.

Wnioskodawca zapytał, czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz zwrot połowy kosztów poniesionych za media, które otrzymuje od byłego małżonka, podlegają opodatkowaniu.

Wynagrodzenie i zwrot połowy kosztów

Dyrektor KIS stwierdził, że wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz zwrot połowy kosztów poniesionych za media stanowią dla wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Organ wyjaśnił, że wnioskodawca nie jest zobowiązany do odprowadzania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od tych przychodów. Jednak przychody te należy opodatkować i wykazać w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym zostały osiągnięte.

W przypadku opłat za media, Dyrektor KIS podkreślił, że zwrócone w połowie koszty poniesionych za media opłat stanowią dla wnioskodawcy przysporzenie majątkowe i podlegają opodatkowaniu.

Dyrektor KIS zaznaczył, że otrzymana od byłego małżonka kwota zwrotu połowy kosztów z tytułu opłat ponoszonych za media również stanowi dla wnioskodawcy przychód z innych źródeł, który podobnie jak wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1071.2022.2.MN