Wnioskodawca to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której Gmina X jest jedynym właścicielem i posiada 100% udziałów. Spółka wykonuje usługi użyteczności publicznej, takie jak zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę, energię cieplną, zbiorowe odprowadzenie ścieków. Gmina podwyższyła kapitał zakładowy Spółki i nie miała obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Stan faktyczny

Wnioskodawca to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której Gmina X jest jedynym właścicielem i posiada 100% udziałów. Spółka wykonuje usługi użyteczności publicznej, takie jak zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę, energię cieplną, zbiorowe odprowadzenie ścieków. W październiku 2022 r. Gmina podwyższyła kapitał zakładowy Spółki o kwotę 500 000,00 zł, a Spółka nie zapłaciła podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), powołując się na zwolnienie od PCC zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o PCC.

Wnioskodawca pyta, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz przedstawionego stanu faktycznego mieli prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca jest zdania, że zgodnie z zapisami art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o PCC, Spółka miała prawo do skorzystania ze zwolnienia od zapłaty tego podatku.

Stanowisko KIS

Według stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zgodnie z zapisami art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o PCC Spółka miała prawo do skorzystania ze zwolnienia od zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ zostały spełnione łącznie dwa następujące warunki:

-przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków,

-w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji przepisów przez KIS wynika, że Spółka miała prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych po podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 500 000,00 zł. Dla organów administracji skarbowej wynika z tego, że w przypadku podobnych sytuacji, Spółki mogą korzystać ze zwolnienia od PCC, jeżeli spełnione są wymienione w ustawie kryteria.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB.2-2.4014.301.2022.1.MZ