Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczy zaliczania zagranicznego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów oraz zwrotu tego podatku do przychodów. W jej wyniku przedsiębiorcy otrzymują jasne wytyczne dotyczące poprawnego rozliczania VAT-REFUND oraz uwzględniania wartości brutto z faktur zakupowych w kosztach.

Zakupy za granicą

Firma wnioskodawcy zajmuje się transportem międzynarodowym i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na pełnych księgach. Firma otrzymuje od dostawców zagranicznych faktury zakupowe dotyczące zakupu paliwa oraz opłat za przejazd autostradami, na których jest naliczony podatek VAT według stawek obowiązujących w danym kraju. W Polsce nie ma możliwości odliczenia tego podatku, więc wnioskodawca zalicza wartość brutto z faktury do kosztów uzyskania przychodów. Zapłacony podatek VAT jest zwracany na mocy VAT-REFUND z poszczególnych krajów.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy prawidłowe jest ujęcie do kosztów uzyskania przychodów wartości brutto z faktur zakupowych oraz czy prawidłowe jest ujęcie w przychodach podatkowych zwrotu VAT w momencie otrzymania wpływu z danego państwa.

Brutto czy netto

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Według organu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych wnioskodawca powinien uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów wartość faktur dokumentujących poniesione koszty w kwocie netto, gdyż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza możliwość zaliczania do kosztu uzyskania przychodów podatku od towarów i usług oraz tożsamego z nim podatku od wartości dodanej nakładanego na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Analogicznie należy postępować w przypadku przyjętych rozwiązań w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych regulujących kwestię przychodów podatkowych. Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli wnioskodawca uzyska zwrot podatku od wartości dodanej (podatku VAT) regulowanego przepisami innego państwa członkowskiego, nie będzie on stanowił dla niego przychodu podatkowego - zwrot ten będzie neutralny podatkowo.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.492.2023.2.MT