W artykule omawiamy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczące opodatkowania wynajmu krótkoterminowego mieszkania jako najem prywatny. Osoba zapytała KIS o ten temat, mając na uwadze, że wynajmuje mieszkanie poprzez portale internetowe, bez dodatkowych usług hotelowych. KIS potwierdziła, że osoba może traktować ten wynajem jako najem prywatny i powinna rozliczać się z podatku dochodowego co miesiąc, stosując ryczałt ewidencjonowany. Zapraszamy do lektury, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Stan faktyczny

Osoba złożyła zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczące opodatkowania wynajmu krótkoterminowego mieszkania w ramach najmu prywatnego. Osoba posiada mieszkanie w A. zakupione na współwłasność z mężem, który prowadzi działalność gospodarczą w branży usług budowlanych. Mieszkanie nie jest wprowadzone do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej męża. Od lipca 2021 roku osoba wynajmuje mieszkanie jako osoba prywatna za pośrednictwem portali internetowych, a uzyskane przychody mają pokryć koszty utrzymania mieszkania i wspomóc budżet domowy. Osoba nie jest powiązana z usługami hotelowymi ani innymi dodatkowymi usługami dla najemców.

Stanowisko KIS

KIS przedstawiła stanowisko, że osoba ma prawo traktować wynajem krótkoterminowy jako najem prywatny bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. Osoba jest zobowiązana do rozliczania się z tytułu podatku dochodowego co miesiąc od całkowitych uzyskanych przychodów z najmu, stosując ryczałt ewidencjonowany w wysokości 8,5% od przychodu. Ponadto, osoba jest zobowiązana do złożenia deklaracji PIT-28 za rok 2021 i kolejne okresy, aby rozliczyć uzyskane przychody.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji KIS, że osoba prawidłowo traktuje wynajem krótkoterminowy jako najem prywatny, a nie działalność gospodarczą. Osoba ma obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego co miesiąc, stosując ryczałt ewidencjonowany w wysokości 8,5% od całkowitych uzyskanych przychodów z najmu. Osoba również musi złożyć deklarację PIT-28 za rok 2021 i kolejne okresy. Interpretacja ta ma znaczenie dla pytającego, ponieważ pozwala mu na kontynuowanie wynajmu krótkoterminowego jako najem prywatny, bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej. Dla organów administracji skarbowej interpretacja ta wskazuje, jak należy opodatkować takie przypadki wynajmu krótkoterminowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.754.2022.1.MST