W artykule omawia się kwestię opodatkowania pieniędzy otrzymywanych od najemców na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i czynszu dla wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Organ podatkowy wydał interpretację, zgodnie z którą takie wpłaty nie stanowią przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Artykuł przedstawia stanowisko organu oraz jego uzasadnienie, co może być kluczowym informacją dla osób wynajmujących lokale mieszkalne i miejsca postojowe.

Stan faktyczny

Osoba fizyczna skierowała zapytanie do organu podatkowego w związku z planowanym wynajmowaniem lokali mieszkalnych i miejsc postojowych. Umowy najmu przewidywały, że oprócz czynszu najmu, najemcy będą zobowiązani przekazywać pieniądze na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i czynszu dla spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Pytający zapytał, czy otrzymane od najemców pieniądze na pokrycie tych kosztów będą stanowiły przychód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Stanowisko KIS

Według Krajowej Informacji Skarbowej, jedynie określona w umowie kwota czynszu będzie stanowiła przysporzenie majątkowe i generować przychód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Pieniądze przekazane na opłaty eksploatacyjne, zgodnie z zawartą umową najmu, nie będą stanowiły przysporzenia majątkowego. Osoba wynajmująca lokal jest jedynie pośrednikiem, który przekazuje wpłaty do dostawców usług związanych z danym lokalem, do których zobowiązani są najemcy.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organu podatkowego, że otrzymane od najemców pieniądze na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i czynszu dla wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej nie będą stanowiły przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jest to istotna informacja dla pytającego, ponieważ oznacza, że nie będzie musiał opodatkowywać tych środków. Organ administracji skarbowej potwierdził, że takie płatności nie generują przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDITP2-1.4011.959.2022.1.MZ