W erze cyfrowej, gdzie bilety na różnego rodzaju wydarzenia kupuje się głównie przez internet, pojawiają się pytania dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) podjęła się wyjaśnienia tej kwestii w swojej najnowszej interpretacji indywidualnej, dostarczając istotnych wskazówek dla przedsiębiorców działających w tej branży.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży biletów online?

Wnioskodawca, polski przedsiębiorca i podatnik VAT, wystawia wydarzenia na portalu pośrednika. Użytkownicy mogą rezerwować bilety na te wydarzenia, a wnioskodawca generuje bilety 3-14 dni przed wydarzeniem, potwierdzając tym samym jego realizację. Środki za wydarzenie wnioskodawca otrzymuje do 7 dni po jego zakończeniu, pomniejszone o prowizję na rzecz Platformy. Wnioskodawca zapytał, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca twierdził, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie wygenerowania biletów, co oznacza, że musi opłacić podatek VAT mimo nie otrzymania jeszcze środków.

Obowiązek podatkowy powstaje przy rezerwacji biletu, nie przy jego wygenerowaniu

KIS nie zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W swojej interpretacji stwierdziła, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania przez klienta opłaty za rezerwację biletu, a nie w momencie wygenerowania biletu. KIS uznała, że płatność dokonana przez klienta za rezerwację biletu ma wyraźny związek z późniejszym konkretnym wydarzeniem, na które bilet jest rezerwowany. Dlatego, według KIS, płatność ta stanowi wynagrodzenie za usługę, która ma być świadczona w przyszłości, a zatem powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

KIS podkreśliła, że fakt, iż wnioskodawca otrzymuje środki za wydarzenie dopiero po jego zakończeniu, nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego. Wskazała również, że prowizja pobierana przez Pośrednika nie wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.212.2023.1.KK