Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 stycznia 2023 r. dotyczyła oceny skutków podatkowych przeniesienia wirtualnych przedmiotów, tzw. "Skinów", na rzecz wnioskodawcy. W skrócie, organ podatkowy uznał, że takie przeniesienie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Skiny jako forma płatności

Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem. Planuje udostępnić serwis umożliwiający alternatywną metodę płatności w sklepach internetowych, polegającą na przeniesieniu wirtualnych przedmiotów, tzw. "skinów", na rzecz wnioskodawcy. Skiny są przedmiotami wirtualnymi uzyskiwanymi przez użytkowników za pośrednictwem serwisu zewnętrznego lub gier dostępnych w tym serwisie.

Wnioskodawca zastanawia się, czy przeniesienie skinów na jego rzecz będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Spółka uważa, że przeniesienie Skinów na jego rzecz nie podlega opodatkowaniu PCC, ponieważ nie stanowi żadnej z umów wymienionych w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC.

Przeniesienie wirtualnych przedmiotów nie podlega PCC

Dyrektor KIS podzielił stanowisko wnioskodawcy. Wskazał, że przeniesienie Skinów nie spełnia definicji umów wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, a zatem nie podlega opodatkowaniu PCC. Organ podatkowy odwołał się do wykładni systemowej ustawy o PCC, zgodnie z którą należy odwołać się do znaczenia pojęć już funkcjonujących w systemie prawa, w szczególności poprzez przepisy prawa cywilnego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.282.2022.4.PB