Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotyczyła kwestii obowiązku zapłaty akcyzy w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego, który okazał się być wcześniej przedmiotem kradzieży. KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy, zakładające brak obowiązku zapłaty akcyzy, jest nieprawidłowe.

Akcyza od skradzionego samochodu

Wnioskodawca nabył samochód osobowy na podstawie ogłoszenia na niemieckiej stronie internetowej. Po przekroczeniu granicy i przeprowadzeniu badania technicznego w Polsce, wnioskodawca złożył online deklarację AKC-US w celu zapłaty akcyzy. W wyniku działań policji okazało się, że samochód był przedmiotem kradzieży, co skutkowało jego zarekwirowaniem.

Wnioskodawca uważał, że akcyza została niesłusznie zapłacona.

Obowiązek zapłaty akcyzy niezależnie od legalności czynności

Krajowa Informacja Skarbowa uznała stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją, obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od legalności czynności, która go generuje. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przemieszczenia samochodu z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium Polski. Fakt, że samochód okazał się być skradziony, nie zwalnia z obowiązku zapłaty akcyzy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.255.2022.1.JS