W artykule omawiamy możliwość odliczenia strat związanych z najmem prywatnym od przychodów opodatkowanych ryczałtem przez osobę fizyczną, która zmieniła formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany od 2023 roku. Przedstawiamy stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz korzyści, jakie wynikają z tej interpretacji.

Efekt remontu nieruchomości

Wnioskodawczyni uzyskiwała przychody z najmu prywatnego, rozliczając się na ogólnych zasadach opodatkowania do końca 2022 r., w wyniku czego uzyskała stratę. Strata powstała w latach 2021 i 2022 w wyniku przeprowadzonych remontów i wyposażania wynajmowanych nieruchomości oraz amortyzacji. W 2023 roku wnioskodawczyni zmieniła formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany.

Wnioskodawczyni zapytała, czy ma możliwość obniżenia przychodu uzyskanego z tego samego źródła przychodów, w związku ze zmianą formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany. Wnioskodawczyni chciałaby odliczyć stratę w ciągu maksymalnie 5 lat po sobie następujących.

To samo źródło przychodów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że stanowisko wnioskodawczyni jest prawidłowe. Ustawodawca jednoznacznie wskazał, że podatnicy rozliczający najem prywatny ryczałtem mają prawo odliczyć stratę ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten dotyczy również straty, która powstała przy opodatkowaniu prywatnego najmu na zasadach ogólnych.

Zatem gdy podatnik, który był opodatkowany na zasadach ogólnych, osiągnął stratę, a od 2023 r. ma obowiązek opodatkowania przychodów z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie mógł rozliczyć stratę, ale z tą różnicą, że w takiej sytuacji pomniejsza się o nią przychód. Strata może być rozliczana z przychodem (dochodem) pochodzącym z tego samego źródła, tj. od przychodów z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można odliczyć stratę z najmu prywatnego, który był w latach wcześniejszych opodatkowany na zasadach ogólnych.

W takiej sytuacji przepis o rozliczaniu straty (art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stosuje się odpowiednio. Czyli, gdy w okresie, w którym podatnik jest opodatkowany na zasadach ogólnych, osiągnął stratę, a następnie opodatkowuje przychody ryczałtem ewidencjonowanym, będzie mógł rozliczyć stratę, ale z tą różnicą, że w takiej sytuacji pomniejsza się o nią przychód (art. 9 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podsumowanie

Wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, że podatnik ma prawo odliczyć straty związane z najmem prywatnym, poniesione w latach 2021 i 2022, od przychodu uzyskiwanego z tego samego źródła opodatkowanego ryczałtem w 2023 r. Oznacza to, że podatnik może zredukować swoje przychody i zmniejszyć podatek do zapłacenia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.216.2023.2.MZ