W artykule omawia się interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) lub Ministerstwa Finansów (MF) dotyczącą opodatkowania darowizny otrzymanej przez obywatelkę Ukrainy na terytorium Polski. Wnioskodawczyni twierdzi, że otrzymane środki pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ nie pochodzą z Polski, a nabywca nie ma miejsca stałego pobytu w kraju. Czy stanowisko KIS (lub MF) potwierdza to twierdzenie? Sprawdźmy.

Darowizna pieniędzy dla Ukrainki w Polsce od matki z Ukrainy. Czy trzeba zapłacić podatek?

Wnioskodawczyni jest obywatelką Ukrainy i posiada decyzję o zezwoleniu na pobyt czasowy w Polsce. Jej matka, również obywatelka Ukrainy, przekazała jej darowiznę w postaci środków pieniężnych w wysokości 235 300 zł. Środki te pochodziły z banku mającego siedzibę na Ukrainie i zostały wypłacone z bankomatu na terytorium Polski. Wnioskodawczyni zamieszkuje w Polsce, ale nie posiada meldunku stałego na terytorium Polski ani polskiego obywatelstwa.

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymane środki pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ nie pochodzą z Polski i nabywca środków nie jest obywatelem Polski ani nie ma miejsca stałego pobytu w Polsce.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to stanowisko.Stanowisko i argumentacja Dyrektora KIS

Zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS otrzymane przez Wnioskodawczyni środki pieniężne od matki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Powołując się na art. 1, art. 2 i art. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, KIS (lub MF) stwierdza, że środki te nie pochodzą z Polski, a nabywca środków nie jest obywatelem Polski ani nie ma miejsca stałego pobytu w Polsce.

Organ podatkowy stwierdził w tej interpretacji: "(…) należy zgodzić się z Wnioskodawczynią, że nabycie przez nią środków pieniężnych od matki na podstawie umowy darowizny nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, z uwagi na treść art. 1 w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W dniu dokonania darowizny ani darczyńca ani obdarowana nie były obywatelkami polskimi, ani nie posiadały miejsca stałego pobytu na terytorium Polski."

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.140.2022.1.PB