Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa planuje zatrudnić pracownika do świadczenia usług informatycznych zdalnie z Republiki Federalnej Niemiec. W związku z tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, w której stwierdził, że spółka nie będzie musiała pobierać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Praca zdalna

Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, planuje zatrudnić pracownika, który obecnie mieszka w Niemczech i świadczy usługi IT zdalnie. Pracownik ten będzie kontynuował pracę zdalną z Niemiec dla spółki, nie będąc zobowiązanym do stawiennictwa w siedzibie spółki w Polsce. Pracownik jest rezydentem podatkowym Niemiec i tam rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pytanie postawione przez wnioskodawcę dotyczyło obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika, który będzie wykonywać pracę na terytorium Niemiec, będąc rezydentem podatkowym tego kraju. Wnioskodawca twierdził, że nie ma podstaw prawnych do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi.

Podatek tylko w Niemczech

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W swojej interpretacji powołał się na umowę między Polską a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W przypadku pracownika, który mieszka i pracuje w Niemczech, będąc jednocześnie rezydentem podatkowym tego kraju, wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech.

Zatem dochody te nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji spółka nie będzie zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzania i przekazania informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 z tytułu wypłaty przedmiotowego wynagrodzenia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDWL.4011.21.2023.1.TW