Krajowa Informacja Skarbowa udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące opodatkowania przychodów lekarza anestezjologa prowadzącego działalność gospodarczą. W odpowiedzi potwierdzono możliwość wyboru formy opodatkowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy. Szczegółowa analiza zakresu usług wykonywanych w ramach umowy B2B oraz różnica wobec obowiązków ordynatora zostały uwzględnione w wydanej interpretacji.

Stan faktyczny

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 23 czerwca 2023 r. potwierdza, że osoba fizyczna może opodatkować swoje dochody z działalności gospodarczej, wybierając formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nawet jeżeli świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy, pod warunkiem, że zakres wykonywanych usług w ramach działalności gospodarczej znacząco różni się od zakresu obowiązków i czynności wykonywanych na stanowisku ordynatora oddziału u tego samego pracodawcy.

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła stanowisko wnioskodawczyni. Zgodnie z interpretacją, wnioskodawczyni może opodatkować swoje dochody z działalności gospodarczej, wybierając formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nawet jeśli świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy.

KIS podkreśliła, że kluczowe jest to, że zakres usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej musi istotnie odbiegać od zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku ordynatora oddziału u tego samego pracodawcy.

Podsumowanie

Interpretacja ta jest ważna dla osób, które planują przejść na emeryturę i wznowić działalność gospodarczą, świadcząc usługi na rzecz byłego pracodawcy. Kluczowe jest, aby zakres usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej istotnie różnił się od zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku pracowniczym u tego samego pracodawcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.304.2023.3.ID