Wprowadzenie: Artykuł omawia stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie ustalania dochodu z przekształcenia w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca, który planuje taką transformację, zapytał, czy będzie musiał ustalić dochód z przekształcenia w kontekście wyboru opodatkowania ryczałtem. Zgodnie z interpretacją, pierwszy rok podatkowy spółki po przekształceniu nie będzie jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem, co zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku ustalania tego dochodu. Artykuł ma na celu przedstawienie kluczowych informacji dla osób zainteresowanych przekształceniem działalności gospodarczej w spółkę oraz dla organów administracji skarbowej.

Stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i planuje przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka Przekształcona zamierza złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem. Wnioskodawca pyta, czy w związku z tym będzie zobowiązany do ustalenia dochodu z przekształcenia.

Stanowisko KIS

Według KIS, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do ustalenia dochodu z przekształcenia, ponieważ pierwszy rok podatkowy spółki po przekształceniu nie będzie jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem.

Podsumowanie:

Zgodnie z interpretacją KIS, Wnioskodawca nie musi ustalać dochodu z przekształcenia, gdyż pierwszy rok podatkowy spółki po przekształceniu nie jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem. Informacja ta jest istotna zarówno dla Wnioskodawcy, który nie będzie musiał rozpoznawać tego dochodu, jak i dla organów administracji skarbowej, które będą mogły stosować odpowiednie przepisy podatkowe w tej sprawie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.285.2023.1.MW