Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej z 20 czerwca 2023 r. wyjaśnia, że sprzedaż czystego glikolu i gliceryny, jako substancji niezmieszanych, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

Stan faktyczny

Interpretacja wynikała z wniosku złożonego przez właścicielkę sklepów z e-papierosami i liquidami, która planowała poszerzyć asortyment o sprzedaż czystego glikolu i gliceryny jako substancji niezmieszanych. Wnioskodawczyni zapytała, czy sprzedaż tych produktów rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku akcyzowego.

Wnioskodawczyni, powołując się na artykuł z dnia 1 grudnia 2022 r. opublikowany na stronie MF, argumentowała, że glikol i gliceryna, jako substancje, a nie roztwór, nie podlegają podatkowi akcyzowemu, bez względu na miejsce sprzedaży.

Stanowisko KIS

KIS zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawczyni, potwierdzając, że sprzedaż czystego glikolu i gliceryny nie rodzi obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. Uzasadnienie opierało się na interpretacji ustawy o podatku akcyzowym, która definiuje płyn do papierosów elektronicznych jako roztwór, a nie pojedynczą substancję. KIS podkreśliła, że glikol i gliceryna, jako czyste, niezmieszane substancje, nie spełniają tej definicji, a zatem nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.136.2023.2.MPU