Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację indywidualną dotyczącą możliwości rezygnacji z posiadania kasy rejestrującej w sytuacji zaprzestania dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Pytanie dotyczyło rezygnacji z kasy rejestrującej.

Wnioskodawca, prowadzący gospodarstwo rolne i będący czynnym podatnikiem VAT, specjalizuje się w produkcji roślinnej. Sprzedaje swoje płody rolne firmom, które są podatnikami VAT, na podstawie faktur VAT. W 2013 roku zakupił kasę fiskalną po jednorazowej sprzedaży na rzecz rolnika ryczałtowego, przekraczając próg 20.000 zł. Od tego czasu zaniechał sprzedaży na rzecz podmiotów niebędących czynnymi podatnikami podatku VAT.

Podatnik zapytał, czy istnieje możliwość rezygnacji z posiadania kasy rejestrującej w sytuacji, gdy będzie prowadził sprzedaż wyłącznie na rzecz firm, które są czynnymi podatnikami podatku VAT?

Wnioskodawca uważa, że skoro będzie dokonywał sprzedaży na rzecz firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczał się na podstawie wystawionych faktur VAT, to nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej.

Stanowisko KIS

KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jeżeli nabywcą danej usługi lub towaru jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to taka sprzedaż nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej. Zatem, w związku z prowadzeniem sprzedaży wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wnioskodawca nie ma obowiązku posiadania i ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.303.2023.1.MN