Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2023 r. dotyczyła obowiązków płatnika w kontekście możliwości zastosowania tzw. ulgi dla młodych do wynagrodzeń zawodników i trenerów.

Pytanie o podatkowe ulgi dla młodych sportowców

Wnioskodawca, stowarzyszenie sportowe działające non-profit, zwróciło się o interpretację prawną w zakresie naliczania podatku dochodowego od zawodników piłki nożnej, trenerów i sędziów. Osoby te świadczą swoje obowiązki na podstawie umów zlecenia. Wnioskodawca zauważył, że znaczna część zawodników to uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia.

Stowarzyszenie uważała, że jako organizacja działająca non-profit, jest uprawniona do stosowania ulgi od osób poniżej 26. roku życia oraz z ulg dla osób powyżej 26. roku życia, dla których jest to jedyne źródło dochodu.

Stanowisko KIS

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją, ulga dla młodych nie dotyczy przychodów z uprawiania sportu czy działalności trenerskiej, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji, wynagrodzenia zawodników i trenerów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad ogólnych. Ponadto, stowarzyszenie jako płatnik, ma obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanych świadczeń najniższą stawkę podatkową określoną w skali, czyli stawkę podatku 12%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.362.2023.1.KF