Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 26 czerwca 2023 r. dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu prokury samoistnej. KIS potwierdziła, że spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych wypłacone wynagrodzenie w w dacie wypłaty tego wynagrodzenia.

Stan faktyczny

Spółka posiada jednoosobowy zarząd, na czele którego stoi T.T., będący jednocześnie udziałowcem Spółki. W dniu 6 kwietnia 2022 r., prezes zarządu ustanowił prokurę samoistną dla L.T., która jest również udziałowcem Spółki. Prokura obejmuje umocowanie do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki.

Czy wynagrodzenie, które będzie wypłacane z tytułu wykonywania przez L.T. prokury samoistnej będzie stanowiło dla Spółki koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych każdorazowo w dacie wypłaty tego wynagrodzenia?

Spółka uważa,że wynagrodzenie, które będzie wypłacane L.T. w kolejnych miesiącach z tytułu wykonywania prokury samoistnej, będzie stanowiło dla Spółki koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych każdorazowo w dacie wypłaty tego wynagrodzenia.

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa zgodziła się ze stanowiskiem Spółki. W uzasadnieniu interpretacji, KIS podkreśliła, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 zarządu.

Wynagrodzenie prokurenta jest wydatkiem związanym z zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów. W sytuacji, gdy zarząd Spółki jest jednoosobowy, wynagrodzenie dla osoby wykonującej prokurę samoistną jest wydatkiem na zabezpieczenie dalszego funkcjonowania Spółki i zachowania możliwości podejmowania czynności prawnych w sytuacji, gdyby prezes zarządu nie mógł tego uczynić.

Podsumowanie

KIS potwierdza, że wynagrodzenie prokurenta może być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego wypłaty. Jest to ważne wyjaśnienie dla spółek, które mają jednoosobowe zarządy i ustanawiają prokurę samoistną.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.230.2023.2.RK