W artykule omawiamy kwestię podziału przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pomiędzy małżonków, gdy małżeństwo obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa. Wyjaśniamy, dlaczego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy w tej sprawie jest nieprawidłowe.

Mąż wspólnikiem

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a jego małżeństwo funkcjonuje na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej. Udziały w spółce zostały objęte z majątku wspólnego, ale tylko wnioskodawca jest wpisany w księdze udziałów.

Wnioskodawca zapytał, czy w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przychód ze sprzedaży udziałów będzie stanowił jego przychód w 100%, czy też będzie dzielony na niego i jego żonę po 50%. Wnioskodawca uważał, że przychód ze sprzedaży udziałów będzie stanowił jego przychód w 50% i jego żony w 50%.

Odrębni podatnicy

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Zasada ta obowiązuje również w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Tylko w szczególnych przypadkach ustawa zezwala bowiem na łączna opodatkowanie małżonków.

Organ podkreślił, że samo nabycie udziałów czy akcji w spółce kapitałowej do majątku wspólnego małżonków, w sytuacji gdy prawami wspólnika dysponuje tylko jedno z nich, nie oznacza, że dochód z tych udziałów mają obowiązek opodatkować oboje małżonkowie.

Podsumowując, Dyrektor KIS stwierdził, że w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, dochód ze sprzedaży udziałów w całości opodatkowuje ten z małżonków, który dysponuje prawami wspólnika spółki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.463.2023.1.MG