Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że wypłata z polisy na życie i dożycie, niezwiązana z funduszami kapitałowymi, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja ta była odpowiedzią na wniosek złożony przez osobę, która wykupiła taką polisę podczas pobytu w Belgii.

Pytanie o polisę na życie i dożycie

Wnioskodawca, pracujący w Belgii w latach 2005-2014, wykupił w 2011 roku polisę na życie i dożycie w firmie ubezpieczeniowej. Polisa, na którą wnioskodawca wpłacił 50.000 euro, nie była związana z żadnymi funduszami kapitałowymi, ale gwarantowała ubezpieczenie na życie i roczne premie. Po zakończeniu umowy w 2019 roku, wnioskodawca otrzymał wypłatę w wysokości 60.031,46 euro, co stanowiło większą sumę o 10.031,46 euro niż wpłata. Wnioskodawca zadał pytanie, czy otrzymana wypłata z ubezpieczenia na życie i dożycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych oraz czy należy ją rozliczyć w PIT-38.

Wnioskodawca twierdził, że otrzymana wypłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych, ponieważ jest to zwrot środków wynikających z jego pobytu w Belgii. Argumentował, że wypłata ta jest wynikiem ubezpieczenia na życie i dożycie, z którego korzystał podczas pracy w Belgii.

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko wnioskodawcy, uznając, że otrzymana wypłata z ubezpieczenia na życie i dożycie, niezwiązana z funduszami kapitałowymi, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. KIS wskazała, że zgodnie z art. 21 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, świadczenie wypłacone z Belgii z tytułu ubezpieczenia na życie i dożycie niezwiązanego z funduszem kapitałowym wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych są wolne od podatku dochodowego. W związku z tym, KIS potwierdziła, że wypłata z polisy na życie i dożycie nie podlega opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.226.2023.2.ENB