Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 23 czerwca 2023 r. dotyczyła możliwości zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 81.10.10.0, PKWiU 82.11.10.0, PKWiU 82.99.19.0.

Stan faktyczny

Wnioskodawczyni, która w przeszłości prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, rozważa rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług związanych z administracyjną obsługą biura. Planowała wykonywać na rzecz innych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą regularne i rutynowe czynności polegające na codziennej administracyjnej obsłudze biura.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy opisana działalność, która zgodnie z klasyfikacją mieści się w grupowaniu PKD 82.11.Z (PKWiU 82.11.10.0) może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5%. Wnioskodawczyni była zdania, że przychody, które osiągałaby w związku ze świadczeniem usług opisanych w zdarzeniu przyszłym, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%.

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS w swojej interpretacji podkreślił, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik może opodatkować przychody z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka ryczałtu dla usług związanych z administracyjną obsługą biura wynosi 8,5%.

Podsumowanie:

Dyrektor KIS potwierdził, że wnioskodawczyni może zastosować stawkę ryczałtu 8,5% tylko dla usług związanych z administracyjną obsługą biura. Inne usługi, które wnioskodawczyni planowała świadczyć, nie są objęte tą stawką. Wnioskodawczyni powinna zatem dokonać odpowiedniej klasyfikacji swoich usług, aby prawidłowo zastosować stawkę ryczałtu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.392.2021.10.MST