W najnowszej interpretacji indywidualnej, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że przychód z najmu nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej jest opodatkowany jako źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stan faktyczny

Wnioskodawca, polski rezydent podatkowy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, wynajmuje dwa lokale mieszkalne, które są składnikami tej działalności. Planuje przekazać te lokale do majątku prywatnego i rozpocząć wynajem jako tzw. najem prywatny, stanowiący odrębne źródło przychodów.

Stanowisko KIS

KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, potwierdzając, że przychód z najmu nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej jest prawidłowo opodatkowany jako źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. KIS podkreślił, że decydujące znaczenie ma fakt, że wnioskodawca wycofał nieruchomości z ewidencji środków trwałych i przekazał je na cele prywatne.

KIS wskazał również, że opodatkowanie przychodów z najmu nieruchomości po wycofaniu z działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zgodne z zasadą, że podatnik ma prawo do wyboru formy opodatkowania, o ile spełnia warunki określone w przepisach.

Podsumowanie

W konkluzji, KIS potwierdził, że wnioskodawca ma prawo do opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w przepisach.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.470.2023.2.AC