Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pracy w Niemczech oraz emerytury z Polski. W skrócie, Dyrektor KIS uznał, że osoba pracująca i mieszkająca w Niemczech, a otrzymująca emeryturę z Polski, powinna w Polsce rozliczać się tylko z uzyskiwanej emerytury.

Przeprowadzka do Niemiec

Wnioskodawca, posiadający wyłącznie polskie obywatelstwo, od 2016 roku mieszka i pracuje w Niemczech. W Polsce otrzymuje emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a do kraju przyjeżdża średnio 3-4 razy w roku, na 3-4 dni. Wnioskodawca zapytał, czy powinien w Polsce rozliczać się tylko z uzyskiwanej emerytury, czy również z dochodów ze stosunku pracy w Niemczech.

Wnioskodawca uważa, że ze względu na to, że całe centrum jego interesów życiowych znajduje się na terenie Niemiec, powinien w Polsce rozliczać się wyłącznie z uzyskiwanej emerytury.

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W uzasadnieniu swojego stanowiska, KIS wskazał na art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jednakże, jeżeli osoba nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Polski. Wnioskodawca, mimo posiadania polskiego obywatelstwa, nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Organ wskazał również na umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, zgodnie z którą dochody wnioskodawcy z pracy, jako osoby mającej miejsce zamieszkania w Niemczech i świadczącej pracę także w tym państwie, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Z kolei do emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymywanej przez wnioskodawcę z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych ma zastosowanie przepis art. 18 ust. 2 ww. umowy i w związzu z tym świadczenie to podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.221.2023.2.KC